Kế toán chi phí phải trả – Share by TTVNDM

16.1 Chi phí trích phải trả - Tài khoản 335

  1. Bản chất Phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.
  2. Nguyên tắc:

- Kế toán phải phân biệt các khoản chi phí phải trả ( TK 335) với các khoản dự phòng phải trả ( TK 352).

Xem bài viết kế toán các khoản phải thu

- Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp.

16.2 Chi phí dự phòng – Tài khoản 352

  1. Bản chất: Phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp
  2. Điều kiện trích lập

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và - Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Tìm hiểu về việc lựa chọn mua chữ ký số của đơn vị nào ?

Nhắc lại : Giáo Hội: Nước Trời

Chúa Giêsu dùng hình ảnh này chỉ Giáo Hội Ngài thành lập để phổ biến, thực thi lý tưởng Chúa Kitô, chuẩn bị cho Nước Trời viên mãn cho ngày cánh chung: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất;nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” (Mt 13,31-32).

  1. Nguyên tắc:

- Ghi nhận nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc năm

- Được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính

- Khi ghi nhận dự phòng phải trả chi phí ghi nhận vào TK 641

Ví dụ: Khi bán hàng,Cty A có kèm giấy bảo hành cho khách hàng cam đoan bảo hành trong thời gian 12 tháng nếu hỏng hóc do lỗi của bên sản xuất, trong năm 2015 Cty A bán được 30 Sp, với trị giá 600.000.000đ,tại thời điểm 31/12 Cty A báo cáo chỉ có 10 Splà chưa hết hạn bảo hành, với trị giá ước tính là 200.000.000 đ.

Theo chính sách, Cty A ước tính chi phí bảo hành tối đa là 5% trên tồng số giá trị sản phẩm, vậy khoản dự phòng cần lập là

200.000.000 * 5% = 10.000.000 đ

Hach toán kế toán

N642/C352 10.000.000 đ

* Vấn đề về thuế: Chi phí dự phòng chỉ được chấp nhận là chi phí được trừ khi thực hiện đúng các quy định tại điều 7 của TT 228/2009/TT-BTC với tổng mức dự phòng theo quy định đã cam kết với khách hàng nhưng không vượt quá 5% tổng doanh thu.

Hồ sơ :

- Hoá đơn GTGT

- Phiếu bảo hành/ Hợp đồng kinh tế

- Bảng kê chi tiết từng loại sản phẩm, hàng hoá Nếu hết hạn bảo hành mà không phát sinh các sự kiện phải bảo hành hoặc không sử dụng hết số tiền đã trích lập thì số dư còn lại phải hạch toán giảm chi phí bán hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *